Hirugarren mobilitatea, hemen, Tartanga institutuan egin zen, eta Estoniako partaideek aplizazio berri bat  aurkeztu ziguten, Kahoot deitzen dena. Andra Mari institutuan probatu dugu eta oso ona iruditzen zaigu. Ikasleek parte hartzen dute, eta haien iritziz dibertigarria da. Gainera elkarbanatu ditzakezu egindako lanak. Joku galdera sorta da eta azkenean puntuaketa lortzen duzu. Benetan komendagarria.

Kahoot !! is a free game-based learning platform that makes it fun to learn – any subject, in any language, on any device, for all ages!

Utilizar Kahoot en clase es una forma extraordinaria para gamificar el aprendizaje. Lo que es una prueba lineal y aburrida para los alumnos podemos convertirlo en algo divertido, donde la competición y el juego están en primer lugar… y si te diviertes, aprendes más. Dos webs, una única plataforma. La plataforma de Kahoot! está formada por dos páginas web, una llamada getKahoot! que será la que utilizará el profesor, y otra simplemente Kahoot.it que es la que los alumnos utilizarán para entrar en cada “partida”.

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <iframe src="" height="" width=""> <object height="" width="" classid="" codebase=""> <param name="" value=""> <embed src="" type="" allowfullscreen="" allowscriptaccess="" height="" width="" flashvars="" pluginspage=""> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url=""> 

required